17

Πρόβλημα και στα Λύκεια της Χίου με την τράπεζα θεμάτων

3 hrs

Και τα λύκεια της Χίου, δεν αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα, οπότε σήμερα, για δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκαν προβλήματα με την πολυθρύλητη τράπεζα θεμάτων. Aντί για δύο ώρες που καθυστέρησαν οι μαθητές  χθες να λάβουν τα προς εξέταση θέματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις, σήμερα η καθυστέρηση ήταν για […]