αιθουσα-δημοτικου-συμβουλιου-δημου-ηρωικησ-νησου-ψαρων
00 4 weeks 3

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 25/2/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 423/21-2-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 2ο

Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023

Θέμα 3ο

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ηρωικής Νήσου Ψαρών